Home

Welkom op de website van Jo Smits Verzuimbegeleiding.

Jo Smits is vanaf 1990 werkzaam in de verzuimbranche, vanaf 2012 als zelfstandig verzuimbegeleider. Hierbij richt hij zich op de de-medicalisering van het verzuim, met als motto “arbeid als medicijn”. Hierbij werkt hij nauw samen met een zelfstandig geregistreerde bedrijfsarts.

Zou u ook graag uw arbeidsverzuim uit handen willen geven en toch zo goed mogelijk de arbeidsmogelijkheden benutten van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid en wilt u ook:

– voldoen aan de wetgeving

een persoonlijke aanpak

korte communicatielijnen

betrouwbaar advies

waardoor uw personeel weer op een verantwoorde, snelle manier terug aan het werk kan? Dan is Jo Smits Verzuimbegeleiding voor u de juiste oplossing.

Voor een optimaal resultaat is kennis van uw bedrijf en een goede samenwerking vereist. Voordat er tot dienstverlening wordt overgegaan, zal er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij tevens de bedrijfssituatie in kaart wordt gebracht. Tevens worden uw wensen op verzuim- en arbogebied geïnventariseerd.

De dienstverlening bestaat uit de ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Er worden bijvoorbeeld re-integratiegesprekken gevoerd, huisbezoeken bij de verzuimende medewerkers afgelegd en geadviseerd inzake voortgang re-integratie. Ook wordt beoordeeld of een inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is, u wordt ondersteund bij het opstellen van het plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie. Kortom, Jo Smits kan u veel zorgen rondom arbeidsverzuim uit handen nemen.