Contracten en Diensten

Jo Smits Verzuimbegeleiding kent twee contractvormen: het maatwerkcontract en het abonnementscontract.

Bij het maatwerkcontract wordt vooraf een vast aantal uren per tijdseenheid afgesproken tegen een vast uurtarief. De invulling van deze uren wordt in onderling overleg afgesproken. Bij het abonnementscontract wordt een vast bedrag per jaar afgesproken, afhankelijk van het aantal medewerkers op de loonlijst van de werkgever. Hiervoor wordt de volledige dienstverlening verricht, dus een soort all-in pakket.

Met aansluiting bij Jo Smits Verzuimbegeleiding bent u verzekerd van kwaliteit in dienstverlening tegen gunstige tarieven. In overleg met u wordt er een voorstel voor dienstverlening gedaan, dat passend is voor uw bedrijf. De dienstverlening dient uiteraard te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter. Dat wil zeggen, dat er bij arbeidsverzuim verplichte acties zijn, zoals het opstellen van een probleemanalyse, het opstellen van een plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie, periodieke evaluaties etc. Voor de medische verplichtingen wordt samengewerkt met een zelfstandig geregistreerde bedrijfsarts.

E-mail: info@lohman-consult.nl

Website: www.lohman-consult.nl