Visie

Het merendeel van het verzuim heeft geen medische oorzaak. Indien er geen medische redenen aan het verzuim ten grondslag liggen, moet er ook geen medicalisering plaatsvinden. Daarom spreken we bij voorkeur niet over “ziekteverzuim” maar over arbeidsverzuim, Om de problematiek in beeld te krijgen zal een gesprek met de verzuimende medewerker plaatsvinden. Dit zal in overleg met u gepland worden. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden, maar in de meeste gevallen zal een huisbezoek plaatsvinden of een verzuimgesprek op de locatie van de ondernemer, eventueel in het bijzijn van de leidinggevende van de verzuimende medewerker. Indien mogelijk kunnen dan meteen de mogelijkheden tot re-integratie besproken en bekeken worden. Hierdoor is er direct contact en zijn de communicatielijnen kort. Daarnaast ben ik te allen tijde bereikbaar, ook buiten kantooruren.

Goede arbeidsomstandigheden zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar spelen als directe verzuimoorzaak maar een bescheiden rol. Betrokken medewerkers en een prettige werksfeer zijn echter van essentieel belang om arbeidsverzuim te voorkomen en het is dan ook belangrijk hierin te investeren. Hiervoor is goede samenwerking tussen verzuimbegeleider, bedrijfsarts, werkgever en werknemer van groot belang.

Naar aanleiding van het verzuimgesprek wordt de werkgever geadviseerd met betrekking tot de beperkingen en mogelijkheden van de verzuimende medewerker. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de werkgever om de (meestal) aanwezige arbeidsmogelijkheden te benutten. Het is tevens de verplichting van de werknemer om mee te werken aan de re-integratie en passend werk te accepteren. Daarmee wordt dan voldaan aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).